Χρηματοδότηση απο το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης


Η ενίσχυση της εταιρείας για την παροχή νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφεριακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του  Επιχειρησιακού Προγράμματος `Κοινωνία της Πληροφορίας`